Trình chuyển đổi WORD sang EPUB

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi WORD sang EPUB.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file WORD thành EPUB?

  1. Chọn file WORD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WORD sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPUB sang WORD:

Trình chuyển đổi EPUB sang WORD
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm WORD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WORD sang EPUB:

Chuyển đổi WORD sang EPUB với file ví dụ WORD của chúng tôi.