Trình chuyển đổi EPUB sang FB2

Chuyển file của bạn từ Electronic Publication sang FictionBook 2.0 File bằng trình chuyển đổi EPUB sang FB2.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file EPUB thành FB2?

  1. Chọn file EPUB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EPUB sang FB2
  4. Tải file FB2 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ FB2 sang EPUB:

Trình chuyển đổi FB2 sang EPUB
Hãy thử chuyển đổi FB2 với file thử nghiệm EPUB

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPUB sang FB2:

Chuyển đổi EPUB sang FB2 với file ví dụ EPUB của chúng tôi.