Trình chuyển đổi CHM sang EPUB

Chuyển đổi CHM sang EPUB

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ Compiled HTML Help File sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi CHM sang EPUB.

Làm cách nào để chuyển đổi file CHM thành EPUB?

  1. Chọn file CHM mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CHM sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm CHM

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ CHM sang EPUB:

Chuyển đổi CHM sang EPUB với file ví dụ CHM của chúng tôi.