Trình chuyển đổi FB2 sang EPUB

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi FB2 sang EPUB.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file FB2 thành EPUB?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPUB sang FB2:

Trình chuyển đổi EPUB sang FB2
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang EPUB:

Chuyển đổi FB2 sang EPUB với file ví dụ FB2 của chúng tôi.