Trình chuyển đổi FB2 sang LRF

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi FB2 sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file FB2 thành LRF?

Hãy thử chuyển đổi LRF với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang LRF:

Chuyển đổi FB2 sang LRF với file ví dụ FB2 của chúng tôi.