Trình chuyển đổi AZW3 sang FB2

Chuyển file của bạn từ Amazon KF8 eBook File sang FictionBook 2.0 File bằng trình chuyển đổi AZW3 sang FB2.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file AZW3 thành FB2?

  1. Chọn file AZW3 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AZW3 sang FB2
  4. Tải file FB2 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ FB2 sang AZW3:

Trình chuyển đổi FB2 sang AZW3
Hãy thử chuyển đổi FB2 với file thử nghiệm AZW3

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AZW3 sang FB2:

Chuyển đổi AZW3 sang FB2 với file ví dụ AZW3 của chúng tôi.