Trình chuyển đổi PRC sang AZW3

Chuyển đổi PRC sang AZW3

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ Mobipocket eBook File sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi PRC sang AZW3.

Làm cách nào để chuyển đổi file PRC thành AZW3?

  1. Chọn file PRC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PRC sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn
Hãy thử chuyển đổi AZW3 với file thử nghiệm PRC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PRC sang AZW3:

Chuyển đổi PRC sang AZW3 với file ví dụ PRC của chúng tôi.