Trình chuyển đổi PRC sang AZW3

Chuyển file của bạn từ Mobipocket eBook File sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi PRC sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file PRC thành AZW3?