Trình chuyển đổi PRC sang MOBI

Chuyển đổi PRC sang MOBI

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ Mobipocket eBook File sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi PRC sang MOBI.

Làm cách nào để chuyển đổi file PRC thành MOBI?

  1. Chọn file PRC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PRC sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm PRC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PRC sang MOBI:

Chuyển đổi PRC sang MOBI với file ví dụ PRC của chúng tôi.