Trình chuyển đổi PRC sang LRF

Chuyển file của bạn từ Mobipocket eBook File sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi PRC sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file PRC thành LRF?