Trình chuyển đổi CBZ sang AZW3

Chuyển file của bạn từ Comic Book Zip Archive sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi CBZ sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBZ thành AZW3?

  1. Chọn file CBZ mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CBZ sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn