Trình chuyển đổi CBZ sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Comic Book Zip Archive sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi CBZ sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBZ thành MOBI?

  1. Chọn file CBZ mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CBZ sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn