Trình chuyển đổi FB2 sang AZW3

Chuyển đổi FB2 sang AZW3

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi FB2 sang AZW3.

Trình chuyển đổi azw3

Trình chuyển đổi azw3
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/fb2/example.fb2)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Nhúng phông chữ:
  Trợ giúp
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AZW3 sang FB2:
Trình chuyển đổi AZW3 sang FB2

Hãy thử chuyển đổi AZW3 với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang AZW3:
Chuyển đổi FB2 sang AZW3 với file ví dụ FB2 của chúng tôi.