Trình chuyển đổi PDF sang FB2

Chuyển file của bạn từ Portable Document Format sang FictionBook 2.0 File bằng trình chuyển đổi PDF sang FB2.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file PDF thành FB2?

  1. Chọn file PDF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PDF sang FB2
  4. Tải file FB2 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ FB2 sang PDF:

Trình chuyển đổi FB2 sang PDF
Hãy thử chuyển đổi FB2 với file thử nghiệm PDF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PDF sang FB2:

Chuyển đổi PDF sang FB2 với file ví dụ PDF của chúng tôi.