Trình chuyển đổi PDF sang LRF

Chuyển đổi PDF sang LRF

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Chuyển file của bạn từ Portable Document Format sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi PDF sang LRF.

Làm cách nào để chuyển đổi file PDF thành LRF?

  1. Chọn file PDF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PDF sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ LRF sang PDF:

Trình chuyển đổi LRF sang PDF
Hãy thử chuyển đổi LRF với file thử nghiệm PDF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PDF sang LRF:

Chuyển đổi PDF sang LRF với file ví dụ PDF của chúng tôi.