Trình chuyển đổi MOBI sang FB2

Chuyển file của bạn từ Mobipocket sang FictionBook 2.0 File bằng trình chuyển đổi MOBI sang FB2.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file MOBI thành FB2?

  1. Chọn file MOBI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MOBI sang FB2
  4. Tải file FB2 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ FB2 sang MOBI:

Trình chuyển đổi FB2 sang MOBI
Hãy thử chuyển đổi FB2 với file thử nghiệm MOBI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOBI sang FB2:

Chuyển đổi MOBI sang FB2 với file ví dụ MOBI của chúng tôi.