Trình chuyển đổi AZW sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Amazon KF8 eBook File sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi AZW sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file AZW thành MOBI?

  1. Chọn file AZW mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AZW sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOBI sang AZW:

Trình chuyển đổi MOBI sang AZW
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm AZW

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AZW sang MOBI:

Chuyển đổi AZW sang MOBI với file ví dụ AZW của chúng tôi.