Trình chuyển đổi AZW sang LIT

Chuyển file của bạn từ Amazon KF8 eBook File sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi AZW sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file AZW thành LIT?

  1. Chọn file AZW mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AZW sang LIT
  4. Tải file LIT của bạn
Hãy thử chuyển đổi LIT với file thử nghiệm AZW

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AZW sang LIT:

Chuyển đổi AZW sang LIT với file ví dụ AZW của chúng tôi.