Trình chuyển đổi AZW sang EPUB

Chuyển file của bạn từ Amazon KF8 eBook File sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi AZW sang EPUB.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file AZW thành EPUB?

  1. Chọn file AZW mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AZW sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPUB sang AZW:

Trình chuyển đổi EPUB sang AZW
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm AZW

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AZW sang EPUB:

Chuyển đổi AZW sang EPUB với file ví dụ AZW của chúng tôi.