Trình chuyển đổi EPUB sang AZW3

Chuyển file của bạn từ Electronic Publication sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi EPUB sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file EPUB thành AZW3?

  1. Chọn file EPUB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EPUB sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AZW3 sang EPUB:

Trình chuyển đổi AZW3 sang EPUB
Hãy thử chuyển đổi AZW3 với file thử nghiệm EPUB

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPUB sang AZW3:

Chuyển đổi EPUB sang AZW3 với file ví dụ EPUB của chúng tôi.