Trình chuyển đổi EPUB sang LRF

Chuyển file của bạn từ Electronic Publication sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi EPUB sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file EPUB thành LRF?

  1. Chọn file EPUB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EPUB sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn
Hãy thử chuyển đổi LRF với file thử nghiệm EPUB

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPUB sang LRF:

Chuyển đổi EPUB sang LRF với file ví dụ EPUB của chúng tôi.