Trình chuyển đổi EPUB sang LIT

Chuyển file của bạn từ Electronic Publication sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi EPUB sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file EPUB thành LIT?

  1. Chọn file EPUB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EPUB sang LIT
  4. Tải file LIT của bạn
Hãy thử chuyển đổi LIT với file thử nghiệm EPUB

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPUB sang LIT:

Chuyển đổi EPUB sang LIT với file ví dụ EPUB của chúng tôi.