Trình chuyển đổi AZW3 sang EPUB

Chuyển đổi AZW3 sang EPUB

Chuyển file của bạn từ Amazon KF8 eBook File sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi AZW3 sang EPUB.

Trình chuyển đổi epub

Trình chuyển đổi epub
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/azw3/example.azw3)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Nhúng phông chữ:
  Trợ giúp
 • Phiên bản:
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPUB sang AZW3:
Trình chuyển đổi EPUB sang AZW3

Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm AZW3

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AZW3 sang EPUB:
Chuyển đổi AZW3 sang EPUB với file ví dụ AZW3 của chúng tôi.