Trình chuyển đổi TEX sang AZW3

Chuyển file của bạn từ LaTeX Source Document sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi TEX sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file TEX thành AZW3?

  1. Chọn file TEX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TEX sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn