Trình chuyển đổi AZW3 sang LRF

Chuyển file của bạn từ Amazon KF8 eBook File sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi AZW3 sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file AZW3 thành LRF?

  1. Chọn file AZW3 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AZW3 sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn
Hãy thử chuyển đổi LRF với file thử nghiệm AZW3

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AZW3 sang LRF:

Chuyển đổi AZW3 sang LRF với file ví dụ AZW3 của chúng tôi.