Trình chuyển đổi MD sang AZW3

Chuyển file của bạn từ Markdown Documentation File sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi MD sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file MD thành AZW3?

  1. Chọn file MD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MD sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn