Trình chuyển đổi MD sang LRF

Chuyển file của bạn từ Markdown Documentation File sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi MD sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file MD thành LRF?

  1. Chọn file MD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MD sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn