Trình chuyển đổi ZIP sang MOBI

Chuyển file của bạn từ ZIP compression sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi ZIP sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file ZIP thành MOBI?

  1. Chọn file ZIP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ZIP sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOBI sang ZIP:

Trình chuyển đổi MOBI sang ZIP
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm ZIP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ZIP sang MOBI:

Chuyển đổi ZIP sang MOBI với file ví dụ ZIP của chúng tôi.