Trình chuyển đổi WPD sang MOBI

Chuyển file của bạn từ WordPerfect Document File sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi WPD sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file WPD thành MOBI?

  1. Chọn file WPD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WPD sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn