Trình chuyển đổi DOC sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Binary File Format sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi DOC sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file DOC thành MOBI?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOBI sang DOC:

Trình chuyển đổi MOBI sang DOC
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm DOC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOC sang MOBI:

Chuyển đổi DOC sang MOBI với file ví dụ DOC của chúng tôi.