Trình chuyển đổi DOC sang LIT

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Binary File Format sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi DOC sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file DOC thành LIT?

  1. Chọn file DOC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOC sang LIT
  4. Tải file LIT của bạn
Hãy thử chuyển đổi LIT với file thử nghiệm DOC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOC sang LIT:

Chuyển đổi DOC sang LIT với file ví dụ DOC của chúng tôi.