Trình chuyển đổi MOBI sang LIT

Chuyển file của bạn từ Mobipocket sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi MOBI sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file MOBI thành LIT?

  1. Chọn file MOBI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MOBI sang LIT
  4. Tải file LIT của bạn
Hãy thử chuyển đổi LIT với file thử nghiệm MOBI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOBI sang LIT:

Chuyển đổi MOBI sang LIT với file ví dụ MOBI của chúng tôi.