Trình chuyển đổi MOBI sang LIT

Chuyển file của bạn từ Mobipocket sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi MOBI sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file MOBI thành LIT?

Hãy thử chuyển đổi LIT với file thử nghiệm MOBI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOBI sang LIT:

Chuyển đổi MOBI sang LIT với file ví dụ MOBI của chúng tôi.