Trình chuyển đổi FB2 sang MOBI

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi FB2 sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file FB2 thành MOBI?

  1. Chọn file FB2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FB2 sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOBI sang FB2:

Trình chuyển đổi MOBI sang FB2
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang MOBI:

Chuyển đổi FB2 sang MOBI với file ví dụ FB2 của chúng tôi.