Trình chuyển đổi DOCX sang MOBI

Chuyển đổi DOCX sang MOBI

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi DOCX sang MOBI.

Làm cách nào để chuyển đổi file DOCX thành MOBI?

  1. Chọn file DOCX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOCX sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm DOCX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOCX sang MOBI:

Chuyển đổi DOCX sang MOBI với file ví dụ DOCX của chúng tôi.