Trình chuyển đổi PAGES sang LRF

Chuyển file của bạn từ Pages Document sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi PAGES sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file PAGES thành LRF?