Trình chuyển đổi PAGES sang LRF

Chuyển file của bạn từ Pages Document sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi PAGES sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file PAGES thành LRF?

  1. Chọn file PAGES mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PAGES sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn