Trình chuyển đổi PAGES sang LIT

Chuyển file của bạn từ Pages Document sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi PAGES sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file PAGES thành LIT?