Trình chuyển đổi CHM sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Compiled HTML Help File sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi CHM sang MOBI.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CHM thành MOBI?

  1. Chọn file CHM mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CHM sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm CHM

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ CHM sang MOBI:

Chuyển đổi CHM sang MOBI với file ví dụ CHM của chúng tôi.