Trình chuyển đổi DOC sang FB2

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Binary File Format sang FictionBook 2.0 File bằng trình chuyển đổi DOC sang FB2.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file DOC thành FB2?

  1. Chọn file DOC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOC sang FB2
  4. Tải file FB2 của bạn
Hãy thử chuyển đổi FB2 với file thử nghiệm DOC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOC sang FB2:

Chuyển đổi DOC sang FB2 với file ví dụ DOC của chúng tôi.