Trình chuyển đổi CBZ sang EPUB

Chuyển file của bạn từ Comic Book Zip Archive sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi CBZ sang EPUB.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBZ thành EPUB?

  1. Chọn file CBZ mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CBZ sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm CBZ

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ CBZ sang EPUB:

Chuyển đổi CBZ sang EPUB với file ví dụ CBZ của chúng tôi.